Tarief en vergoeding

Het behandeltarief is EUR 60, – per consult van 1 uur,  vrijgesteld van BTW.

bigstockphoto_Stones_1171486 400breed

Vergoedingen

Alternatieve of complementaire geneeswijzen kunnen een goede aanvulling zijn op de reguliere geneeskunde. Deze worden niet vergoed vanuit de basisverzekering maar bij de meeste zorgverzekeraars kun je een aanvullende verzekering afsluiten.

Als je de juiste aanvullende verzekering hebt afgesloten, krijg je (een deel van) de behandeling vergoed bij zorgverzekeraars.

Vergoedingen binnen de Alternatieve geneeswijzen Independer
Vergoedingen Alternatieve geneeswijzen Zorgwijzer

verzekeraars-banner

Het volgende wordt niet vergoed onder natuurgeneeskundige zorg:
Groepsbehandelingen en consulten voor: preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing, sociaal (maatschappelijke) dienstverlening en coaching, problemen die te maken hebben met werk, opvoeding of school, behandelingen om mooier te worden, voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting bij gewichtsproblemen, relatietherapie, celtherapie, chelatietherapie, counseling, oudergesprekken en ouderbegeleiding.

Privacyreglement

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt er een registratie bijgehouden van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Uiteraard ga ik zorgvuldig met uw gegevens om: daarom is naast de Wet bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgelegd in het zogenaamde Privacyreglement. U heeft altijd recht op informatie. Zonder uw toestemming mogen geen gegevens doorgegeven worden aan derden. Voor meer informatie, zie het Privacyreglement van de VBAG

Klachtenbehandeling

Alle therapeuten aangesloten bij de VBAG hebben een overeenkomst met Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en met Stichting Zorggeschil. Voor meer informatie, zie de klachtenprocedure van de VBAG

KvK-nummer: 08211536
BTW-ID: NL001340092B31