Tarief en vergoeding

Het behandeltarief is EUR 60, – per consult van 1 uur,  vrijgesteld van BTW.

bigstockphoto_Stones_1171486 400breedVeel zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk deze kosten van een natuurgeneeskundig consult bij een bij de VVET geregistreerde therapeut. Zoals Zilveren Kruis, Menzis, VGZ

Klik op deze link om een actueel overzicht te krijgen welke zorgverzekeraars de kosten van een behandeling vergoeden. Dit valt onder de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen.

Privacyreglement

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt er een registratie bijgehouden van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Uiteraard ga ik zorgvuldig met uw gegevens om: daarom is naast de Wet bescherming Persoonsgegevens een aantal regels vastgelegd in het zogenaamde Privacyreglement. U heeft altijd recht op informatie. Zonder uw toestemming mogen geen gegevens doorgegeven worden aan derden. Voor meer informatie, zie het Privacyreglement van de Beroepsvereniging.

Klachtenbehandeling

Alle therapeuten aangesloten bij de VVET hebben een overeenkomst met Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en met Stichting Zorggeschil. Voor meer informatie, zie de klachtenprocedure van de VVET.

KvK-nummer: 08211536
BTW-ID: NL001340092B31